درباره ما

شرکت مهندسی بازرگانی اکسین تلکام با هدف فعالیت در حوزه ی مخابرات و فناوری های پیشرفته ی شبکه زیرساخت تاسیس شده و تبدیل شدن به سازمانی پیشرو، توانمند و اثرگذار در سطح بین المللی را چشم انداز استراتژیک خود می داند. شرکت اکسین تلکام با درک صحیح از فضای رقابتی و سرعت تحولات تکنولوژیکی و مدیریتی حاکم بر دنیای کنونی، مشتری مداری، ارتقای مستمر کیفیت خدمات و رعایت صداقت و سلامت حرفه ای را سرلوحه ی کار خود قرار داده است. شرکت مهندسی اکسین تلکام با ترکیب ارزش هایی چون تعهد، سرمایه، تخصص و تجربه، پا به عرصه ی صنعت مخابرات و IT کشور گذاشته است. توان بالا در بخش هایی همچون مهندسی و بازرگانی این شرکت را قادر ساخته که بتواند برای تامین تعهدات خود بصورت کاملا مستقل از طریق دفاتر خارجی خود با همان کادر مدیریتی اقدام نماید.