خط مشی کیفیت

sunset-road-landscape1

شرکت مهندسی بازرگانی اکسین تلکام امیدوار است بر اساس محورهای زیر بتواند به توسعه ی مستمر و پایدار دست یابد:

• بهبود مستمر سیستم ها، فرآیندها و ارتقای بهره وری شرکت
• مطالعه و اجرای پروژه ها و طرح ها با توجه به استانداردها
• ارتقای سطح خدمات دریافتی از مشاوران و پیمانکاران و بهبود کیفیت در مطالعه و اجرای طرح ها
• مشتری محوری و جلب رضایت مشتریان با ارائه ی خدمات با کیفیت و تضمین شده به آن ها
• خلق ارزش های برتر مشتریان و کلیه ی ذینفعان
• رعایت اخلاق و انصاف و ایجاد رابطه ی برد-برد با شرکای تجاری و حفظ پایدار منافع
• تامین متوازن منافع و انتظارات کلیه ی ذینفعان شامل مشتریان، کارکنان و سهامداران
• توسعه ی سرمایه های انسانی و دانایی محوری و توانمندسازی کارکنان و تشویق به ریسک پذیری، یادگیری و نوآوری، کار گروهی و مشارکت در تصمیم گیری ها