نصب دوربین‌های مداربسته در تعمیرگاه قطارهای راه‌آهن

نصب دوربین‌های مداربسته در تعمیرگاه قطارهای راه‌آهن

اجرای کابل‌کشی فیبر نوری

نصب تجهیزات شبکه فیبر

برقراری ارتباط تصویری بین نقاط مختلف محوطه و سالن‌ها